Bouwverzekeringen


1.  ABR – verzekert het bouwwerk tijdens de werken

Met de verzekering “Alle Bouwplaats Risico’s” bent u samen met de bouwheer, de aannemers , kortom samen met iedereen die actief is op de bouwwerf, verzekerd tegen schade aan het werk in opbouw.

Voor schade aan derden t.g.v. uw aansprakelijkheid, is de ABR verzekering aanvullend op uw verzekering beroepsaansprakelijkheid.

De ABR verzekering kan worden onderschreven door de bouwheer, de projectontwikkelaar, de hoofdaannemer of door een onderaannemer.

De bouwheer en/of projectontwikkelaar zijn de meest aangewezen partijen om deze verzekering aan te gaan. U kan als architect of ingenieur hen het advies geven om deze verzekering af te sluiten.
Ofwel bij hun all-round-makelaar of, indien zij dat wensen, bij ons als gespecialiseerd makelaar.2.  DECENALE OF TIEN JARIGE AANSPRAKELIJKHEID – verzekert het bouwwerk na de werken

Gedurende de 10 jaar die volgen op de werken, verzekert de Decenale of Verzekering Tien Jarige Aansprakelijkheid de bouwheer tegen de aansprakelijkheid van de aannemer, de architect of het studiebureau in geval van zware gebreken aan het nieuwe gebouw.

Ook de aansprakelijkheid die de bouwheer kan oplopen t.g.v. deze ernstige gebreken t.o.v. derden is verzekerd. Zo ook de foutloze aansprakelijkheid of burenhinder.3.  Verzeker uw bouwheer tegen het faillissement van de aannemer

Zoals u waarschijnlijk weet, ligt het aantal faillissementen in de bouwsector bijzonder hoog.
Deze polis beschermt de bouwheer tegen de gevolgen van een in gebreke blijvend aannemer.

Bijvoorbeeld :

  • Het dak stort in en de dakdekker – timmerman is in faling. De verzekeraar zal de bouwheer vergoeden.
  • Er komen scheuren in de aanpalende woning en geen enkele van de aannemers heeft een fout gemaakt. De verzekeraar komt tussen voor de bouwheer.
  • Het dak is niet waterdicht en de mogelijke verantwoordelijken zijn in een onderling geschil verwikkeld. De verzekeraar schiet de noodzakelijke fondsen voor om het dak te herstellen.


De éénmalige premie dekt een periode van twaalf jaar : 2 jaar bouwtermijn + 10 jaar.

De polis start best nog voor de offerteaanvragen, maar ten laatste vóór de start van de werken.Wenst u meer informatie? Dat kan via “contact”..